Strojírenské polotovary

Firma KMC Group dodává výkovky, odlitky a výpalky. Tyto produkty jsou zásadně produkcí EU, jsou zhotoveny podle evropských norem a dokládány certifikáty EU podle požadavků odběratele. Běžně dodáváme atesty 3.1 dle EN 10204 – tzn., že uvádíme chemické složení a mechanické vlastnosti. Pokud si zákazník přeje, dodáváme atesty nedestruktivních zkoušek - např. ultrazvuk podle definovaného stupně, magnetické zkoušky, rentgenové zkoušky, zkoušky individuální, či zkoušky dle definice zákazníka, např. zkoušku lamelární praskavosti. Kvalitu dodávky garantujeme 1-2 roky, podle specifikace. Při zhotovení těchto polotovarů se používají nejmodernější technologie.

Odlitky:

 • Dodáváme na základě vlastních modelů nebo modelů zákazníka.
 • Odlitky jsou zhotovovány z velké palety materiálů, ať už se týká uhlíkaté oceli nebo oceli legované, nízkolegované a vysokolegované nebo i z nástrojové oceli. Dodáváme rovněž odlitky z barevných kovů podle specifikace zákazníka.
 • Zabezpečujeme komplexní chemicko-tepelné zpracování.
 • Odlitky je možné dodat hrubované, jednak pro případy, které si vyžadují nedestruktivní zkoušky, eventuálně podle přání zákazníka.

Výkovky:

 • Výkovky dodáváme především z oceli, včetně nástrojové, i z titanu, s využitím technologie duelného kování, tzn. nekováme zápustek.
 • Dále také nabízíme výkovky technologií rychlokování, resp. středně přesného volného kování, s velkým stupněm přetváření.
 • Nabízíme kované obruče a rozválcované kruhy.
 • Zabezpečujeme komplexní chemicko-tepelné zpracování.
 • Procesy se dokládají požadovanou dokumentací.
 • Výkovky dokážeme rovnat, pokud je to zákazníkem požadováno. Výkovky dokážeme tepelně zpracovávat a rovnat i z produkce dodavatele.

Výpalky:

 • Výpalky provádíme všemi dostupnými metodami: pálení kyslík acetylem,  plazmou, laserové pálení, elektrojiskrové řezání a řezání vodním paprskem. Konkrétní technologie, stroje a jejich parametry jsou uvedeny v interním katalogu firmy.
 • Výpalky děláme z ocelových materiálů, lehkých kovů, legovaných ocelí (nízko- a vysokolegovaných), nástrojové oceli a titanu (především vodním paprskem).
 • Výpalky děláme z vlastních materiálů nebo základní materiál dodá odběratel.
 • Výpalky dokážeme ukosovat technologiemi, které jsou základními technologiemi pro výrobu výpalků. Dokážeme také výpalky opracovávat, minimálně ohrubovat, resp. provádět úkosy mechanickým způsobem. 
 • Výpalky rovnáme v parametrech dle dohody.
 • Dodáváme certifikáty podle zadání odběratele.