O firmě

KMC Group, s.r.o. je česká inženýrská a obchodní společnost působící v oblasti strojírenského průmyslu. V roce 1990 založila skupina odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti projekce a konstrukce společnost KMC, v.o.s., která se na samém počátku věnovala hlavně modernizaci technologických zařízení hutí v České republice a na Slovensku. V roce 2003 byla KMC, v.o.s. transformována do společnosti KMC Group, s.r.o. 

Hlavní aktivity společnosti:  

  • Dodavatelská obchodně technická činnost a inženýrská činnost;
  • Dodávky strojních dílů - strojírenská kooperace: svařování, tváření, obrábění, ohýbaní a dodávka zkruženců. Tepelné zpracování (zušlechťování, žíhaní materiálu apod.) i nadrozměrů do váhy 200 t;
  • Renovace strojních dílů;
  • Dodávky polotovarů pro strojírenskou produkci: výpalky a výřezky z plechů, odlitky, výkovky, kovaná mezikruží a kované roury;
  • Rekonstrukční strojírenství;
  • Spolupráce s univerzitami v oblasti výzkumu a vývoje technických věd a transfer špičkových technologií do praxe;
  • Obchodní zastoupení firmy je na Slovensku a v Maďarsku. Obchodní konzultanti jsou v USA, Kanadě a v Rusku.
  • Dodávky jednoúčelových strojů a zařízení pro hutní technologie a dodávky automatizovaných systémů značení, identifikace a měření hutní produkce při práci v extrémních podmínkách. Firma KMC Group byla v oblasti značení hutních produktů 20 let zástupcem a integrátorem americké firmy InfoSight na území Česka, Slovenska a Ruska. Významné realizace v uvedených oblastech se uskutečnily v ArcelorMittal, Železiarne Podbrezová, Vítkovice Hammering a Vítkovice Steel.  

Naším hlavním zaměřením je projekce, konstrukce a dodávky dílců a skupin strojů dle zadání. Proto jsme schopní našim partnerům poskytnout komplexní služby při řešení dodávek jak samotných strojírenských dílů, tak i strojírenských celků.

Za celou více než 25 letou historii máme za sebou celou řadu významných dodávek strojírenských dílů i projektů zejména do oblasti hutnictví. Disponujeme specialisty s dlouholetými zkušenostmi v oblasti konstrukce a projekce strojírenských zařízení a ocelových konstrukcí, strojírenské technologie a odborníky z oblasti řízení jakosti.

Pro řešení úloh aplikovaného výzkumu spolupracujeme především s Technickou univerzitou Ostrava a s univerzitami a výzkumnými firmami střední a východní Evropy. Již dnes a hlavně v blízké budoucnosti se chceme zaměřit na hi-tech uzly a jejich dodávky na bázi špičkových technologií a k tomu využít uvedenou výzkumnou spolupráci.

V současné době posilujeme obchodní aktivity na americko-kanadském trhu, kde má firma dlouhodobé kontakty a má za sebou několik úspěšně ukončených pilotních projektů. 

V roce 2017 společnost KMC Group úspěšně prošla auditem ArcelorMittal Ostrava. 

mittal_audit_cz1.jpg
mittal_audit_cz2.jpg
mittal_audit_en1.jpg
mittal_audit_en2.jpg