Inženýrská činnost

Zkušenosti z projekce, konstrukce a inženýringu dodávek strojů a zařízení pro hutě jsou základem současných aktivit společnosti. Při zajištění dodávek strojních dilů zabezpečujeme svým zákazníkům komplexní servis v těchto oblastech:

  • Zpracování výkresové dokumentace nebo adaptace dokumentace zákazníka do výrobních podmínek spolupracujících partnerů, včetně technologické přípravy výroby, 3D modelování. Využívame CAD nástroje spol. Autodesk.
  • Návrh a optimalizace výrobní technologie a postupů;
  • Zabezpečení polotovarů (výpalky, odlitky, výkovky); 
  • Dohled nad průběhem výroby, kontrola plnění termínů, průběžné přejímky;
  • Kontrola jakosti a kompletace průvodní dokumentace;
  • Finální převzetí / předání díla zákazníkovi;
  • Balení, konzervace, zajištění přepravy (včetně nadrozměrné a námořní).