Reference

Opracování licích desek

  • Díly ze speciální šedé litiny HEMATIT (4%C).
  • Rozměry desky 2800 mm x 2800 mm x 250 mm; váha 14 t.
  • Zákazník: ArcelorMittal.