Reference

Podvozky pro lodní jeřáb

  • Materiál odlitek Re= 420 MPa.
  • Otvory D655 H7, přísné požadavky souososti a rovnoběžnosti osí.